Program Picture

یادی از گذشته

متخصص فقیر
۱۱ دی ۱۳۹۹

شاید کمتر به این نکته توجه کنیم که در میان فقرا کودکان و نوجوانانی هستند که از هوش و نبوغ سرشاری برخوردارند اما به سبب نداشتن امکانات؛ فرصت رشد و بالندگی را از دست می‌دهند. آیا می‌توان به آنان کمک کرد تا بتوانند آینده خود را بسازند و به حال جامعه خود مفید باشند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه