Program Picture

یادی از گذشته

خانه شادی
۰۶ آذر ۱۳۹۹

دوران نوجوانی یادتان هست؟ آرزوها. نگرانی‌ها. تصمیم‌های ناگهانی. پشیمانی‌ها؛ شادی‌ها؛ غم‌ها؛ دردها و بی‌خیالی‌ها و دوران خاطرات و یادها. یکی از این خاطرات جالب را در این شماره از بولتن بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه