Program Picture

سودای ستیز

قبای بقا
۱۹ آذر ۱۴۰۲

یک روحانی مسلمان که بهائی شد. این بخش، روایت شیخ محمد موحد است که در خاندانی به شدت مذهبی متولد شد و در کسوت روحانیت درآمد و در مدارس مذهبی فراوانی تدریس کرد. اما پس از مدتی و با مطالعه‌ آثار بهائی به این آئین، مؤمن شد. روایت‌اش خواندنی و صدایش شنیدنی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه