داغ زمین (بخش ۲)

Program Picture

سودای ستیز

داغ زمین (بخش ۲)
۰۷ آبان ۱۴۰۲

حوادثی که بر شکرنساء صحراگرد (معصومی) و همسرش – محمدحسین معصومی – در روستای «نوک» خراسان گذشت، از دردآورترین وقایعی است که یک انسان می‌تواند تصور کند. اما دیده و شنیده نشدند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه