Program Picture

سودای ستیز

جهل بر سریر
۲۱ آبان ۱۴۰۲

ژینوس نعمت (محمودی) از دانشمندان بهائی، مدرس دانشگاه، بنیان‌گذار هواشناسی در ایران و تهیه‌کننده‌ اطلس جغرافیایی ایران است. این بخش، داستان زندگی او را روایت می‌کند که حکومت تازه‌تاسیس با او چه کرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه