Program Picture

سودای ستیز

پایان (بخش ۲)
۱۰ دی ۱۴۰۲

نامه‌نگاری چهل و چندساله‌ خواهر و برادری از دو سوی جهان. یکی در ایران و دیگری در آن سوی مرزها. در این قسمت، بعضی نامه‌هاشان که در برهه‌های مهمی نگاشته شده آمده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه