Program Picture

سودای ستیز

داغ زمین (بخش ۱)
۳۰ مهر ۱۴۰۲

حوادثی که بر شکرنساء صحراگرد (معصومی) و همسرش، محمدحسین معصومی در روستای «نوک» خراسان گذشت، از دردآورترین وقایعی است که یک انسان می‌تواند تصور کند. اما دیده و شنیده نشدند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه