Program Picture

فارغ از جبر جغرافیا

دی ۱۳, ۱۳۹۹

این داستان نگاهی است به این که نباید محل زندگی، جنسیت، نژاد، پس زمینه خانوادگی و… باعث محرومیت‌های انسان‌ها از حقوق اجتماعی آن‌ها شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه