عینک پدربزرگ خیلی چیزها رو می‌بینه

Program Picture

مداد نارنجی

عینک پدربزرگ خیلی چیزها رو می‌بینه
۰۴ آبان ۱۴۰۲

مداد نارنجی تعریف می‌کند که چطور متین یاد گرفت که به اطراف خود، خوب نگاه و درباره آن‌ها فکر کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه