من می‌توانم شرایط مختلفی را بپذیرم

Program Picture

مداد نارنجی

من می‌توانم شرایط مختلفی را بپذیرم
۲۷ مهر ۱۴۰۲

متین و دوستان‌اش در جایی خارج از خانه هستند که به شکل گروهی برای کارها تصمیم می‌گیرند و متین با یک مفهوم جدید آشنا می‌شود که به او کمک می‌کند بهتر با دوستان‌اش همراه شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه