Program Picture

عرفان جانان

داستان ها، اشعار و تمثیل های عارفان در رساله چهار وادی

۰۷ مهر ۱۳۹۷

بسیاری از سخنان آمده در این رساله را می‌توان در آثار عارفان اسلامی به فراوانی دید، زیرا این داستان‌ها برای عارفان ابزاری برای آموزش بوده‌اند، و در این رساله نیز به همین انگیزه آمده‌اند. و دیگر اینکه این داستان‌ها و اشعار در رساله چهار وادی انگیزه دیگری داشته، و معنی و آرمانی دیگر از آنان مراد بوده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه