Program Picture

عرفان جانان

رساله چهار وادی چگونه گروه سوم را که اهل عشقند معرفی می‌کند؟

۲۱ مهر ۱۳۹۷

رساله چهار وادی گروه سوم از رهروان را اهل عشق و منزل گرفتگان «بیتِ مجذوب» می‌خواند و این مرتبه عشق و جذبه است که این رهروان را شایسته نشستن بر این تخت می‌کند. عاکف به معنی ساکن و مقیم است، ولی برای این گروه رسیدن به «کعبه مقصود» و یا سکونت در «بیت محمود» مراد نیست، بلکه هدف غرقه گشتن در عشق پیامبر الهی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه