عرفان جانان

Program picture

عرفان جانان

«عرفان جانان» سیری است در چهار وادی رساله عرفانی حضرت بهاءالله، شارع دیانت بهائی. دکتر قاسم بیات به همراه عرفان روح الفدا تلاش می‌کنند تا در طول این مجموعه به جنبه‌های مختلف این اثر بپردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه