زندگی در محیط زیستی سالم و پاکیزه همراه با کاهش خشونت

Program Picture

یک فنجان چای داغ

زندگی در محیط زیستی سالم و پاکیزه همراه با کاهش خشونت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷

این هفته، با هم به سخنرانی دکتر محمد درویش، کنشگر محیط زیست، گوش می‌دهیم. دکتر درویش بر این باور است که با آموزش احترام به محیط زیست و حیوانات به کودکان، میتوان از رفتارهای ناهنجار اجتماعی آنها در آینده جلوگیری کرد و از داشتن جوامعی سالم‌تر و شادتر در آینده بهره برد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه