سید یحیی دارابی (وحید) – بخش ۱

Program Picture

رادمردان جاوید

سید یحیی دارابی (وحید) – بخش ۱
۲۲ بهمن ۱۳۹۸

بخش اول شرح حال سید یحیی دارابی مشهور به وحید دارابی.
دوران کودکی و تحصیلات او. محبوبیت نزد مردم و علم بسیار او.
اعزام سید یحیی به شیراز برای ملاقات با سید باب توسط محمد شاه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه