میرزا محمد تقی ابهری (ابن ابهر) – بخش ۲

Program Picture

رادمردان جاوید

میرزا محمد تقی ابهری (ابن ابهر) – بخش ۲
۰۴ تیر ۱۳۹۸

– در این مجموعه با مردانی از جامعه روحانیت شیعه در ایران آشنا می‌شوید که وقتی آوازه آیین‌های بابی و بهائی را شنیدند بلافاصله به تحقیق و مطالعه پرداختند و در راه ارتفاع و گسترش آن حتی از جان خود گذشتند.

– بخش دوم سرگذشت میرزا محمّد تقی ابهری معروف به ابن ابهر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه