ملا محمد علی زنجانی (حجت) – بخش ۲

Program Picture

رادمردان جاوید

ملا محمد علی زنجانی (حجت) – بخش ۲
۲۵ تیر ۱۳۹۸

بخش دوم سرگذشت ملا محمد علی زنجانی ملقب به حجت.
تشکیل مجلسی از علمای زنجان و جناب حجت در حضور محمد شاه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه