ملا محمد علی زنجانی (حجت) – بخش ۵

Program Picture

رادمردان جاوید

ملا محمد علی زنجانی (حجت) – بخش ۵
۱۵ مرداد ۱۳۹۸

بخش پنجم سرگذشت حجت زنجانی. زنان بابی و دفاع شجاعانه آنان در واقعه قلعه زنجان.
حکایت زینب رستم علی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه