رادمردان جاوید

program picture

رادمردان جاوید

در مجموعه رادمردان جاوید با مردانی از جامعه روحانیت شیعه در ایران آشنا می‌شوید که وقتی آوازه آئین‌های بابی و بهائی را شنیدند بلافاصله به تحقیق و مطالعه پرداختند و در راه ارتفاع و گسترش آن حتی از جان خود گذشتند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه