ملا علی بسطامی – بخش ۳

Program Picture

رادمردان جاوید

ملا علی بسطامی – بخش ۳
۲۴ تیر ۱۳۹۹

قسمت سوم و پایانی: ایجاد اختلاف میان علمای عراق در اثر اقدام ملا علی بسطامی به اعلان آیین بابی. احضار ملا علی به بغداد و زندانی شدنش. دیدار جمعی از شیخیه با او در زندان و آگاه کردن آن‌ها و ایمان بعضی از ایشان و سپس ایمان بسیاری از اهالی به آیین باب. تشکیل مجلس بزرگی از علمای سنی و شیعه برای تصمیم‌گیری در مورد ملا علی بسطامی. و سرانجام او.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه