ملا عبدالغنی اردکانی – بخش ۳

Program Picture

رادمردان جاوید

ملا عبدالغنی اردکانی – بخش ۳
۲۷ خرداد ۱۳۹۹

مذاکره ملا عبدالغنی با یکی از زرتشتیان در مورد اسلام و آیین بهائی. واقعه شورش در یزد علیه بهائیان و به ویژه ملا عبدالغنی اردکانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه