سید یحیی دارابی (وحید) – بخش ۳

Program Picture

رادمردان جاوید

سید یحیی دارابی (وحید) – بخش ۳
۰۶ اسفند ۱۳۹۸

بخش سوم سرگذشت سید یحیی دارابی مشهور به وحید.
سفر به چند شهر و اعلام ایمانش به خواهر و برادران و عده‌ای از علما و دانشمندان. شنیدن خبر تبعید حضرت باب به ماکو و سفر به آن شهر برای زیارت آن حضرت. دیدار با حضرت بهاءالله در تهران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه