سید یحیی دارابی (وحید) – بخش ۲

Program Picture

رادمردان جاوید

سید یحیی دارابی (وحید) – بخش ۲
۲۹ بهمن ۱۳۹۸

بخش دوم سرگذشت سید یحیی دارابی مشهور به وحید.
ملاقات سوم جناب وحید با حضرت باب. نگارش نامه به شاه و چندتن از روحانیون و اعلام ایمانش به حضرت باب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه