ملاحسین بشرویه‌ای – بخش ۵

Program Picture

رادمردان جاوید

ملاحسین بشرویه‌ای – بخش ۵
۰۱ بهمن ۱۳۹۸

قسمت پنجم از شرح احوال ملاحسین بشرویه‌ای ملقب به باب الباب. اولین مومن به حضرت باب.
امان خواستن عده‌ای در بارفروش از ملاحسین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه