ملاحسین بشرویه‌ای – بخش ۱

Program Picture

رادمردان جاوید

ملاحسین بشرویه‌ای – بخش ۱
۰۳ دی ۱۳۹۸

قسمت اول شرح حال ملا حسین بشرویه‌ای. اولین شخصی که به حضرت باب و ادعای ایشان به عنوان شارع آیین بابی ایمان آورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه