ملاحسین بشرویه‌ای – بخش ۶

Program Picture

رادمردان جاوید

ملاحسین بشرویه‌ای – بخش ۶
۰۸ بهمن ۱۳۹۸

قسمت ششم از شرح احوال ملاحسین بشرویه‌ای ملقب به باب الباب. اولین مومن به آیین بابی.
تاکید شدید ملاحسین به یارانش در مورد احترام اکید به جناب قدوس هنگام حضور ایشان در قلعه شیخ طبرسی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه