داستانی از کودکی حضرت عبدالبهاء

Program Picture
داستانی از کودکی حضرت عبدالبهاء
خرداد ۲, ۱۴۰۰

حضرت عبدالبهاء فرمودن وقتی که در وسط راه بودیم صدای حضرت بهاءالله رو شنیدیم که فرمودند: او را نیاورید، او را نیاورید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه