Program Picture

بازتاب

جامعه‌سازی و فرآیند آن – بخش ۲

۱۱ بهمن ۱۳۹۹

شاید بارها عنوان حلقه‌های مطالعه، کلاس‌های اطفال، گروه‌های نوجوانان و‌ همینطور جلسات دعا که توسط جامعه‌ بهائی برگزار می‌شوند را شنیده باشید. آیا این فعالیت‌ها در زمره فعالیت‌های جامعه‌سازی هستند؟ چگونه این فعالیت‌ها تلاش می‌کنند تا جامعه را به سمت رفاه، صلح و عدالت اجتماعی سوق دهند؟ چه روش‌هایی را دنبال می‌کنند و چه چالش‌هایی در پیش رو دارند؟ هم‌چون برنامه قبل و در ادامه بررسی مفهوم جامعه‌سازی، هدف‌ها و روش‌های آن، شاهرخ کوهستانی نگاهی به این موارد خواهد داشت و میزبان دکتر بهروز ثابت، دکترای تعلیم و تربیت و محقق و پژوهش‌گر و همچنین خانم دکتر هدیه گلشنی، عضو انجمن پزشکان داخلی آمریکا خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه