Program Picture

بازتاب

تربیت و جامعه ‌- بخش ۲

۱۶ فروردین ۱۴۰۰

چگونه می‌توان از تعلیم و تربیت به نفع حقیقت بهره برد؟ چگونه می‌توان این سبک از آگاهی دادن را گسترش داد و چگونه تعلیم و تربیت در روند جامعه‌سازی به‌ کار می‌آید؟ همچون برنامه‌ قبل، شاهرخ کوهستانی به همراه دو کارشناس محترم برنامه دکتر مهشید پایان و دکتر پیمان رئوفی که هر دو روانشناس هستند به بررسی تعلیم و تربیت به عنوان مهم‌ترین رکن تحولات اجتماعی خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه