بازتاب

Program picture

بازتاب

بازتاب در تلاش است تا با حضور کارشناسان بهائی و غیر بهائی به طرح مطالب اجتماعی اعتقادی و تفکر برانگیز پرداخته و به نمایندگی از طرف یک بیننده منصف و پرسشگر این مطالب را به چالش بکشد و از این طریق منعکس‌کننده نظرات کارشناسان و بینندگان باشد.

این برنامه به منظور مشارکت در گفتمان‌های روز جوانان ایران و نشان دادن زوایای مختلف یک موضوع و بالمال کمک به حل مشکلات طرح شده در این گفتمان‌ها با توجه به دیدگاه‌های بهائی و یا پاسخ به سوالات و شبهات احتمالی جامعه در قبال این مطالب در محیطی صمیمی و آزاد تهیه می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه