Program Picture

بازتاب

توسعه، رفاه و عدالت اجتماعی ‌- بخش ۲

۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نهادهای دین و دولت چگونه در گسترش توسعه‌ اجتماعی، عدالت و رفاه نقش ایفا می‌کنند؟ یا برعکس، در مسیر عکس گام بر‌می‌دارند؟ آیا فعالیت جامعه‌سازی بهائیان در مسیر فعالیت‌های اجتماعی همچون سایر سازمان‌های مردم نهاد است یا تفاوت‌هایی دارد؟ آیا نتیجه‌ آن توسعه‌ اجتماعی و گسترش عدالت و رفاه‌ است؟ در این برنامه و در ادامه‌ برنامه‌‌ قبل، شاهرخ کوهستانی تلاش می‌کند تا در معیت دوستان گرامی خانم دکتر سهیلا عزیزی، حقوق‌دان و جناب آقای سهراب روشن جامعه‌شناس و مددکار اجتماعی به بررسی راه‌های توسعه‌ اجتماعی و عدالت و رفاه در جامعه بپردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه