Program Picture

بازتاب

دین و جامعه ‌- بخش ۲

۲۵ اسفند ۱۳۹۹

جامعه‌ بهائی به عنوان یک جامعه‌ دینی به مقوله‌ رفاه بشر چه نگاهی دارد؟ آیا گذر از این جهان برای دستیابی به جهانی دیگر را تبلیغ می‌کند و امور این جهان را بی ارزش می‌شمارد، یا خود را وسیله‌ای برای رفاه بشر می‌بیند و تقویت قوای روحانی و قوای مادی را توأمان باعث کمال و ترقی او می‌شمارد؟ در این برنامه هم همچون برنامه‌ قبل برای بررسی میزان تاثیرگذاری ادیان در فرایند جامعه‌سازی ‌‌و نقشی که می‌بایست ایفا کنند، شاهرخ کوهستانی همراه است با سرکار خانم بهاره اردستانی دانش آموخته و مدرس فلسفه ‌و دکتر آرمین اشراقی دکترای علوم اسلامی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه