Program Picture

بازتاب

خانواده و جامعه ‌- بخش ۱

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

خانواده که گاهی فقط متشکل از دو نفر است، کوچک‌ترین و مهم‌ترین رکن جامعه‌ است. ضمنا هر تغییری را باید اول از خود شروع کرد. اولین و نزدیک‌ترین جامعه‌‌ای که ما به آن متعلقیم خانواده‌ ماست. چطور می‌شود تغییر را در خودمان، خانواده‌مان، و خانواده‌های اطرافمان به‌ وجود آوریم؟ در این برنامه‌، شاهرخ کوهستانی نگاهی خواهد داشت به نقشی که خانواده در جامعه‌سازی ایفا می‌کند، و همراه خواهد بود با خانم فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناختی و مهرزاد بازیار، روان درمانگر و مشاور خانواده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه