Program Picture

بازتاب

جامعه‌سازی و فرآیند آن – بخش ۱

۰۴ بهمن ۱۳۹۹

اصطلاح جامعه سازی به چه معنی است؟ از کجا آماده و چه حیطه‌هایی را در بر می‌گیرد؟ چه گروه‌هایی در این زمینه فعالیت می‌کنند؟ و چه هدف‌هایی را دنبال می‌کنند؟ آیا مفهوم عام آن با آن‌چه‌ در جامعه بهائی به این عنوان مطرح است هم‌خوانی دارد؟ چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی با هم دارند؟ در این قسمت و قسمت آینده برنامه بازتاب نگاهی خواهیم داشت به مفهوم جامعه‌سازی، هدف‌ها و روش‌های آن و شاهرخ کوهستانی میزبان دکتر بهروز ثابت، دکترای تعلیم و تربیت و محقق و پژوهش‌گر و همچنین خانم دکتر هدیه گلشنی، عضو انجمن پزشکان داخلی آمریکا خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه