Program Picture

ما اومدیم

تنوع نژادی
۲۷ مهر ۱۴۰۲

آیا مرزبندی‌های جغرافیایی و نژادی در ارتباط‌گیری کودک با هم‌سالانش موثر است؟ تا به حال از فرزند خود پرسیده‌اید که چرا رنگ پوست آدم‌ها با هم متفاوت است؟ اگر کودک شما با کودکی با زبان متفاوت مواجه شود چگونه با او هم‌بازی می‌شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه