Program Picture

تفکرات پویا

کاش اون خدابیامرز بود و می‌دید

۲۶ مهر ۱۳۹۹

پویا از مادربزرگش و داستان‌های او از نابرابری جنسیتی و مشکلات ناشی از آن می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه