Program Picture

گفتگوی رفاه اجتماعی و صلح عمومی

تعریفی نوین از سعادت و رفاه

۲۲ شهریور ۱۴۰۰

سرنوشت ما به نحو جدایی‌ناپذیری با سرنوشت کرۀ زمین گره خورده. «شتاب شدید» و بی‌وقفه‌ی تغییرات آب و هوایی، کاهش تنوّع زیست‌محیطی، آلودگی و استهلاک منابع زمینی، به شدّت متأثّر از نوع فعّالیت‌های اقتصادی ما است. امروزه دمای زمین 1.2 درجه‌ی سلسیوس بالاتر از دوران پیشا-صنعتی است. استخراج‌، تولید، و مصرف بی‌رویه‌ی ناشی از انقلاب صنعتی زمین را به حدّ نهایی گرمایش خود رسانده و عواقب ویرانگری برای بشریت داشته، تا جایی که تنها 1.5 درجه‌ی دیگر تا آستانه‌ی تحمّل زمین باقی مانده. کاهش این اثرات، نیازمند کاهش در مصرف منابع زمین و گازهای گلخانه‌ای است و مستلزم استراتژی‌های جدیدی برای شکوفایی بشری و ثبات زیست‌محیطی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه