Program Picture

گفتگوی رفاه اجتماعی و صلح عمومی

برابری جنسیتی: هموار کردن راه رسیدن به صلح

۲۸ خرداد ۱۴۰۱

تعصب جنسیتی اشکال مختلفی دارد، این تعصب از طریق اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی بر زنان، در ساختار جامعه ادغام شده است. این حقیقتی است که بر خلاف دانشی که داریم، درک و فهم آن بسیار دشوار است. سیستمی که بر زنان ستم روا می‌دارد، به کل سیاره ستم می‌کند. به این دلیل است که صلح جهانی به طور مستقیم به آزادی کامل و بی قید و شرط زنان وابسته است. اگر می‌خواهیم ساختارها و مدل‌های ریشه‌دار را تغییر دهیم تا همه مردم را قادر سازیم که با هم پیشرفت کنند، مردان باید به طور فعال در برچیدن سیستم مردسالاری متحد شوند. تا زمانی که زنان از دستیابی به بالاترین امکانات خود محروم باشند، مردان نیز قادر نخواهند بود به سربلندی که می‌تواند از آن آنها باشد برسند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه