Program Picture

گفتگوی رفاه اجتماعی و صلح عمومی

تجدید الگوهای اقتصادی در راستای رفاه عالم انسانی و ثبات زیست‌محیطی

۲۹ شهریور ۱۴۰۰

همه‌ی ما تحت تأثیر ‌مفاهیم اساسی دیدگاه‌های اقتصادی‌مان هستیم. الگوهای ذهنی ما برای عادّی و طبیعی دانستن امور، تأثیر بسزایی بر رفتارهای شخصی‌مان دارند و ارزیابی‌هایمان نیز بر اعمال و نحوه‌ی اثرگذاری‌مان بر محیط و دیگران تاثیر دارد.

نظریه‌ی اقتصادی کلاسیک صرفاً بر مبنای عرضه و تقاضا تعریف می‌‌شود. تمام توجّه بر بازار است و این قیمت است که ارزش همه چیز را تعیین می‌کند. سرمایه‌داری با بالاتر بردن بهره‌وری و کم‌ کردن هزینه‌ی تولید، به دنبال به حدّاکثر رساندن سود است و ساده‌ترین راهی که برای کاهش هزینه‌ی تولید وجود دارد کم کردن دستمزد است.

هرچیزی هم که مطابق این معیارهای پولی نباشد، عوامل خارجی تلقّی می‌شود. اقتصاددانان سنتی نیز اغلبِ ویرانی‌های زیستی جهان را عوامل خارجی می‌دانند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه