تصنیف ایران زمین

Program Picture

موسیقی

تصنیف ایران زمین
۰۴ خرداد ۱۳۹۸

به مناسبت بعثت حضرت رب اعلی.

***

در این خاک زرخیز ایران زمین

نبودند جز مردمی پاک‌دین

همه کیششان مردی و داد بود

وز آن کشور، آزاد و آباد بود

بزرگی، به مردی و فرهنگ بود

گدایی در این بوم و بر ننگ بود

چه کردیم کین گونه گشتیم خوار

خرد را فکندیم زین سان زکار

دریغ از ایران که ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود

چو ایران نباشد تن من مباد

در این بوم و بر زنده یک تن مباد

«که ایران بهشت است یا بوستان

همی بوی مشک آید از بوستان» 2

بیا تا بکوشیم، برون سر از این بار ننگ آوریم

بیاریم باز آبروی رفته ز جوی

مگر زان بیابیم باز آبروی

بیا تا بکوشیم، بیا تا بکوشیم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه