Program Picture

موسیقی

آهنگ هنگام وصال
۰۱ آبان ۱۳۹۶

آهنگ “هنگام وصال” که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله پخش شد.

***

مژده ای فرقۀ عشاق که هنگام وصال است، نه ایام ملال است

ز اندوه برآیید، سوی عیش گرایید

که آن دلبر دلجوی دلارا که نهان بود ز انظار و

خفی بود ز افکار و بسی در طلبش جامه دریدند و

سحر آه کشیدند و از او نام و نشان هیچ ندیدند و

به صد مهر و وفا از کرم و لطف و صفا پرده برانداخته

از عارض و در دایرۀ جمع شده شمع و

به صد جلوه عیان است و به عاشق نگران است و

هزاران ز محبان وفادار سویش رخت کشیدند و

دل از خویش بریدند و به مقصود رسیدند و

کنون مرحلۀ ماست که از جان بشتابیم و

ره دوست بیابیم و گل وصل بچینیم و

رخ یار ببینیم و در آن بزم نشینیم و

به میخانۀ وحدت ز کفَش جام بنوشیم و

در آن روضۀ وصل ابدی راه بپوییم و به هم راز بگوییم و

از آن نغمۀ جانبخش و ز الحان روان‌بخش دلی تازه نماییم و

ز دل زنگ دوئیّت بزداییم و دَرِ صلح و محبت بگشاییم

که خود داده صلا شاه و گدا را

مژده ای فرقۀ عشاق که هنگام وصال است

news letter image

ثبت نام در خبرنامه