Program Picture

موسیقی

آهنگ دو قرن عشق
۰۱ آبان ۱۳۹۶

آهنگ “دو قرن عشق” که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله پخش شد.

***

در این دو قرن که آمد پدید روی بهاء

جهان، جهان دگر شد ز خلق و خوی بهاء

به شش هزار زمستان فسرد قلب زمین

تپید باز، تپید باز، دل مرده‌اش ز هوی بهاء (2)

دوباره داد به ایران، شکوه دیرین را (2)

که خواست نغمۀ بهرام از گلوی بهاء

کنون که آتش نفرت بسوزد این عالم (2)

نیفسرد مگر از رشحه‌های جوی بهاء

نهفته به ز طبیبان مدعی این درد

بخوان مریض زمان را به جستجوی بهاء

رگ جهان به کف این پزشک دانا بین

که نوش‌داروی کل روی مشک‌بوی بهاء (2)

چه جلوه‌ایست در این ظلمت ای غبار تو را (2)

چو ذره در تف خورشید آ به سوی بهاء (2)

در این دو قرن که آمد پدید روی بهاء

جهان، جهان دگر شد ز خلق و خوی بهاء

به شش هزار زمستان فسرد قلب زمین

تپید باز، تپید باز، دل مرده‌اش ز هوی بهاء (2)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه