Program Picture

موسیقی

آهنگ غوغای شیراز
۰۱ آبان ۱۳۹۶

آهنگ “غوغای شیراز” که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله پخش شد.

***

دنیای تاریک، چشمای گریون

قلبای مرده، فکرای بی‌روح

چشم‌انتظار دیدار رویش

صد جان فدای یک تار مویش

«منجی آفاق، رویش عیان شد

ایران تاریک، قلب جهان شد» 2

شیراز پرغوغا شود، شکرلبی پیدا شود

ترسم که آشوب لبش، بر هم زند بغداد را

روی چو ماهش، آب حیاتش

بر زخم عالم، مرهم نهادش

با هر بیانش، شوری به پا شد

آتش به جان هر مبتلا شد

خورشید عالم، ناگه نهان شد

از بغض و کینه، ظلمت‌سرا شد

دل‌های سنگی، دست جفاکار

تبریز خونین، یار وفادار

«شیراز پرغوغا شود، شکرلبی پیدا شود

ترسم که آشوب لبش، بر هم زند بغداد را» 3

news letter image

ثبت نام در خبرنامه