آهنگ طلعت اعلی

Program Picture

موسیقی

آهنگ طلعت اعلی
۰۳ خرداد ۱۳۹۸

به مناسبت بعثت حضرت اعلی.

***

در شب پایانی روز خدا، عابد و معبود و آوای دعا

عاشقانه عاشق اندر جستجو، از سر شب تا سحر در گفتگو

صاحب منزل زمامدار زمان

پرده برمی‌دارد از سرّ نهان

طالب از خمر وصال روی یار

بی مهابا نیمه‌شب دیوانه وار

بر لبش فریادِ آمد آمدست

چهره بر بیداری دل، شاهد است

«در وجودش، شوق دیدار حبیب

آتشی افکنده بی‌صبر و شکیب» 2

عزم مسجد می‌کند زان بیت نور

تا ببخشد مژده یوم الظهور

اذن رفتن را نمی‌یابد ز بار

در پریشان حالی و زان اضطراب

لب فرو می‌بندد از سرّ نهان

تا بیابند عاشقان خود سرّ جان

«بوی گل پر می‌کند شهر و دیار

در به در یاران پی در سوی یار» 2

باب گلشن باز و بلبل در نوا

نغمه‌ها می‌پیچد اندر کوچه‌ها

فضل یزدانی نصیب عاشقان

مژده‌ای دارد برای بندگان

چون خدا آن گنج پنهان را عیان

جوهرش بخشید در سفر بیان

عاشقی در خواب و یاری در حضور

فضل حق همواره بر طالب مرور

چون که کامل شد حبیبان وفا

طلعت اعلی پدیدار از خفا

news letter image

ثبت نام در خبرنامه