(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۴۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۴۱
۰۴ آذر ۱۴۰۲

در این قسمت باز هم هومن عبدی به زندگی وانگاری موتا ماتای می‌پردازد؛ به کمربند سبز و مشکلات او با دولت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه