(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۵۰

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۵۰
۰۷ بهمن ۱۴۰۲

هومن عبدی مجری برنامه معماران صلح از این هفته به یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۰۶ محمد یونس خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه