(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۵۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۵۱
۱۴ بهمن ۱۴۰۲

موضوع این قسمت از برنامه ی معماران صلح یک بار دیگه محمد یونس یکی از دو برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۶ است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه