(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۴۹

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۴۹
۳۰ دی ۱۴۰۲

هومن عبدی در این قسمت برای دومین و آخرین بار به تنها موسسه‌ مالی که تونسته در تاریخ نوبل در سال ۲۰۰۶ به جایزه‌ صلح دست پیدا کنه خواهد پرداخت: گرامین بانک.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه