(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۴۷

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۴۷
محمد البرادعی
۱۶ دی ۱۴۰۲

این قسمت از معماران صلح آخرین باری است که هومن عبدی به زندگی محمد البرادعی یکی از دو برنده نوبل صلح در سال ۲۰۰۵ میلادی خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه