(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۴۰

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۴۰
۲۷ آبان ۱۴۰۲

در این قسمت هومن عبدی به مشکلات شخصی و سیاسی‌ای که برای وانگاری موتا ماتای برنده صلح نوبل در سال ۲۰۰۴ میلادی به وجود می‌آید اشاره می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه